[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
โรงเรียนในโครงการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น KM TEAM ข่าว ภาพกิจกรรม ปฏิทิน ดาวน์โหลด
เรื่อง : ความเคลื่อนไหว ป.โท วิชาชีพครู 17 แห่ง เตรียมเปิดรับ 1/58
ผู้เขียน : นายสำเริง ยิ้มดี
พฤหัสบดี ที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
เข้าชม : 917

 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ผศ.ดร.สุรวาท ทองบุ ได้โพสต์ในเฟซบุ๊คส่วนตัวในเรื่องเกี่ยวกับความเคลื่อนไหว ป.โท วิชาชีพครู 17 แห่ง เตรียมเปิดรับ 1/58 มีรายละเอียดดังนี้

ความเคลื่อนไหว ป.โท วิชาชีพครู 
17 แห่ง เตรียมเปิดรับ 1/58

รายงาน ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 คณะอนุฯ มีมติให้สถาบันเสนอข้อมูลเพิ่มเติม ก่อนนำเสนอขอรับรองจากคุรุสภา แล้ว 10 สถาบัน (คุรุสภาจะแจ้งมติให้สถาบันทราบ หลังวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558) คือ 

หลักสูตร ป.โท วิชาชีพครู  
เปิดสอน 1/2557
1. มรภ.มหาสารคาม
2. ม.บูรพา
3. มศว.
4. มรภ.อุตรดิตถ์
5. ม.อัสสัมชัญ 
6. ม.ธุรกิจบัณฑิต
7. ม.วงศ์ชวลิตกุล
8. ม.มหาสารคาม 
9. ม.หาดใหญ่
10. ม.นอร์ทกรุงเทพ 
หากนำเสนอข้อมูลครบถ้วน จะได้รับการรับรองจากคุรุสภา คาดว่าจะเปิดรับรุ่นที่ 2 ได้อีกในภาคเรียนที่ 1/2558 

ก่อนหน้าที่คณะอนุฯ ได้มีมติให้สถาบันที่ร่วมผลิตครูตามโครงการ สควค. ของ สสวท. เสนอข้อมูลเพิ่มเติม ก่อนเสนอให้คุรุสภารับรอง ซึ่งได้ทำการเปิดสอนมาตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2556 แล้ว จำนวน 9 สถาบัน คือ 

หลักสูตร ป.โท วิชาชีพครู  
เปิดสอน 1/2556 และ 1/2557 
1. มรภ.มหาสารคาม
2. ม.บูรพา
3. ม.เกษตรศาสตร์
4. ส.พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง 
5. มรภ.สวนสุนันทา
6. ม.ขอนแก่น
7. ม.เชียงใหม่
8. ม.รังสิต
9. ม.ทักษิณเชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้เว็บไซต์การจัดการเรียนรู้ (KM) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
เลขที่ 79/4 หมู่ 6 ถนนกาญจนาภิเษก ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
พัฒนาโดย นายสำเริง ยิ้มดี ครูโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55