[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
โรงเรียนในโครงการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น KM TEAM ข่าว ภาพกิจกรรม ปฏิทิน ดาวน์โหลด

ขุมความรู้ทั่วไป 6 / มี.ค. / 2558
สร้าง Form online ฟรี ด้วยบริการ Google Drive
การสร้างแบบสอบถามหรือแบบทดสอบออนไลน์เป็นสิ่งที่ถูกนำมาใช้งานในการทำแบบทดสอบ หรืองานวิจัย และอื่นๆ ข้อดีของการใข้งานแบบทดสอบออนไลน์ คือ ช่วยให้ผู้เรียนประเมินผลตนเองโดยป้อนข้อมูลคำตอบเข้าไป และปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน เพื่อออกรายงานการทดสอบ อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
ขุมความรู้ทั่วไป 20 / ก.พ. / 2558
การจัดการเรียนการสอนกับ Social Media
สื่อสังคม หรือสื่อ Social Media เป็นสื่อทางการศึกษาเรียนรู้ในยุคแห่ง สังคมออนไลน์ที่กำลังก้าวรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วในการปรับใช้ในวงการศึกษา ดังนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกฝ่าย ต้องตระหนักและมองเห็นความสำคัญต่อสื่อดังกล่าวรวมทั้งการก าหนดแนวทางของการ อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 3 ครั้ง.
ขุมความรู้ทั่วไป 19 / ก.พ. / 2558
ประโยชน์ของ Google Drive
Google Drive เป็น Online Service ประเภท Cloud Technology ที่มีไว้สำหรับให้ผู้ใช้จัดเก็บข้อมูลลงไป สามารถใช้ได้ฟรี (แต่ต้องมี Gmail Account ก่อน)โดยการใช้ฟรีนั้น จะมีเนื้อที่ให้ใช้ 5 GB (Gigabytes) ซึ่งก็ถือว่ามีขนาดใหญ่พอใช้ได้ แต่ถ้าหากต้องการเนื้อท อ่านต่อ...
2.5 stars เฉลี่ย : 2.5 จาก 44 ครั้ง.
ขุมความรู้ทั่วไป 13 / ก.พ. / 2558
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ซึ่งหลักสูตรแบบอิงมาตรฐาน (Standards-Based Curricullum) อาจสรุปเป็นหัวใจ อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
ขุมความรู้ทั่วไป 13 / ก.พ. / 2558
ทำไมต้องเป็น THREE IN ONE
วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านการกำกับติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
ขุมความรู้ทั่วไป 12 / ก.พ. / 2558
ม.เชียงใหม่ แจกทุนเพิ่มคนเรียนจากอาเซียน ๒ เท่าใน ๕ ปี
มช แจกทุนเด็กอาเซียน-จีน หวังต่างชาติเข้าเรียนเพิ่ม ๒ เท่า ใน ๓ – ๕ ปี พร้อมเน้นทักษะภาษาอังกฤษให้นักศึกษาไทย อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>เว็บไซต์การจัดการเรียนรู้ (KM) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
เลขที่ 79/4 หมู่ 6 ถนนกาญจนาภิเษก ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
พัฒนาโดย นายสำเริง ยิ้มดี ครูโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55