[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
โรงเรียนในโครงการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น KM TEAM ข่าว ภาพกิจกรรม ปฏิทิน ดาวน์โหลด

ขุมความรู้ในโรงเรียน 27 / มี.ค. / 2558
การพัฒนาครูเพื่อจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแบบบูรณาการ
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ โดยนางสุจิตรา จูมสีมา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยมุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง อ่านต่อ...
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 30 ครั้ง.
ขุมความรู้ในโรงเรียน 10 / มี.ค. / 2558
นางสุจิตรา จูมสีมา โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ เรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ อ่านต่อ...
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 17 ครั้ง.
ขุมความรู้ทั่วไป 6 / มี.ค. / 2558
สร้าง Form online ฟรี ด้วยบริการ Google Drive
การสร้างแบบสอบถามหรือแบบทดสอบออนไลน์เป็นสิ่งที่ถูกนำมาใช้งานในการทำแบบทดสอบ หรืองานวิจัย และอื่นๆ ข้อดีของการใข้งานแบบทดสอบออนไลน์ คือ ช่วยให้ผู้เรียนประเมินผลตนเองโดยป้อนข้อมูลคำตอบเข้าไป และปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน เพื่อออกรายงานการทดสอบ อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
ขุมความรู้วิชาการงานอาชีพฯ 2 / มี.ค. / 2558
Google ให้คุณสั่งค้นด้วยคำพูด
Google ให้คุณสั่งค้นด้วยคำพูด อ่านต่อ...
2 stars เฉลี่ย : 2 จาก 4 ครั้ง.
ขุมความรู้วิชาการงานอาชีพฯ 24 / ก.พ. / 2558
3G โมเด็มเราท์เตอร์
3G โมเด็มเราท์เตอร์(3G Modem Router) เทคโนโลยีใหม่ที่น่าจับตามอง อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
ขุมความรู้วิชาการงานอาชีพฯ 24 / ก.พ. / 2558
งานสร้างสรรค์สมุดโน้ต
งานสร้างสรรค์สมุดโน้ต เป็นการนำสมุดโน้ตที่มีขายทั่วๆไป มาตกแต่งปกเพื่อให้เกิดความสวยงาม โดยใช้วัสดุธรรมชาติ อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
ขุมความรู้ทั่วไป 20 / ก.พ. / 2558
การจัดการเรียนการสอนกับ Social Media
สื่อสังคม หรือสื่อ Social Media เป็นสื่อทางการศึกษาเรียนรู้ในยุคแห่ง สังคมออนไลน์ที่กำลังก้าวรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วในการปรับใช้ในวงการศึกษา ดังนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกฝ่าย ต้องตระหนักและมองเห็นความสำคัญต่อสื่อดังกล่าวรวมทั้งการก าหนดแนวทางของการ อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 3 ครั้ง.
ขุมความรู้ทั่วไป 19 / ก.พ. / 2558
ประโยชน์ของ Google Drive
Google Drive เป็น Online Service ประเภท Cloud Technology ที่มีไว้สำหรับให้ผู้ใช้จัดเก็บข้อมูลลงไป สามารถใช้ได้ฟรี (แต่ต้องมี Gmail Account ก่อน)โดยการใช้ฟรีนั้น จะมีเนื้อที่ให้ใช้ 5 GB (Gigabytes) ซึ่งก็ถือว่ามีขนาดใหญ่พอใช้ได้ แต่ถ้าหากต้องการเนื้อท อ่านต่อ...
2.5 stars เฉลี่ย : 2.5 จาก 44 ครั้ง.
แนะนำเว็บไซต์ 19 / ก.พ. / 2558
เว็บมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
เว็บมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
แนะนำเว็บไซต์ 16 / ก.พ. / 2558
การใช้สื่อระดับปฐมศึกษา
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีคือโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
แนะนำเว็บไซต์ 16 / ก.พ. / 2558
โครงการเผยแพร่ความรู้ให้แก่นักเรียนในชนบท
\"สื่อการเรียนการสอนที่แสดงในเว็บไซต์ eDLTV นี้เป็นโครงการเผยแพร่ความรู้ให้แก่นักเรียนในชนบท อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
แนะนำเว็บไซต์ 16 / ก.พ. / 2558
eDLTV เพื่อพัฒนาอาชีพ
การใช้งาน eDLTV แบบ Offline อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
แนะนำเว็บไซต์ 16 / ก.พ. / 2558
(โครงการ eDLTV)
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
แนะนำเว็บไซต์ 16 / ก.พ. / 2558
แนะนำเว็บไซต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี
แนะนำเว็บไซต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
ขุมความรู้ทั่วไป 13 / ก.พ. / 2558
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ซึ่งหลักสูตรแบบอิงมาตรฐาน (Standards-Based Curricullum) อาจสรุปเป็นหัวใจ อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
ขุมความรู้ทั่วไป 13 / ก.พ. / 2558
ทำไมต้องเป็น THREE IN ONE
วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านการกำกับติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
ขุมความรู้ข้อสอบผู้บริหาร 12 / ก.พ. / 2558
ข้อสอบผู้บริหาร
2. กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกันจับทำ“โครงการเด็กไทยแข็งแกร่ง เมืองไทยแข็งแรง” ประจำปีงบประมาณ 2551-2552 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
ขุมความรู้ข้อสอบผู้บริหาร 12 / ก.พ. / 2558
แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษาภาค ก.
เกณฑ์การผ่าน 60% ขอให้สนุกกับการฝึกทำแบบ ดสอบครับ ขอให้โชคดีครับ จากใจ Mr.Jo หมายเหตุ : ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการนำต วอย่างแบบทดสอบนี้ไปใช้เ ื่อผลประโยช อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
ขุมความรู้อาเซียน 12 / ก.พ. / 2558
ศธ จัดโครงการส่งเสริมความรู้อาเซียนออกสัญจร ๔ ภาค
ศธ. จัดโครงการ “ศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน” สัญจร ๔ ภาคระหว่าง ม.ค.- ก.พ. ๕๘ พร้อมจัดกิจกรรมประกวดเล่าเรื่อง ประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ สื่อการสอนในหัวข้อที่เกี่ยวกับอาเซียนและค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
ขุมความรู้อาเซียน 12 / ก.พ. / 2558
ต่างชาติสร้างโรงเรียนนานาชาติในไทยเพิ่มขึ้น
ต่างประเทศจากเอเซียลงทุนสร้างโรงเรียนนานชาติในประเทศไทยเพิ่มขึ้นรองรับนักเรียนในอาเซียน อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>เว็บไซต์การจัดการเรียนรู้ (KM) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
เลขที่ 79/4 หมู่ 6 ถนนกาญจนาภิเษก ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
พัฒนาโดย นายสำเริง ยิ้มดี ครูโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55