Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

แผนการจัดการศึกษา

สารสนเทศ 2559

ทำเนียบสถานศึกษา 59

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

คู่มือประชาชน

E-Office สพฐ.

Tepe Online

Obec Awards

link สารสนเทศ

ห้องเรียนกีฬา

สารสนเทศเพื่อการประเมินผล

อ่านเถิดเด็กไทย

ค่าตอบแทน ประจำเดือนมกราคม2560

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloads
Download this file (1.pdf)1.pdf กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์574 Kb223
Download this file (1_1.pdf)1_1.pdf กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์753 Kb209
Download this file (2.pdf)2.pdf กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์682 Kb186
Download this file (2_2.pdf)2_2.pdf กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์742 Kb214
Download this file (3_3.pdf)3_3.pdf กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์719 Kb288
Download this file (4_4.pdf)4_4.pdf กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์739 Kb186
Download this file (5_5.pdf)5_5.pdf กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์673 Kb228
Download this file (หน้างบ_1.pdf)หน้างบ_1.pdf กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์789 Kb223
Download this file (หน้างบ_2.pdf)หน้างบ_2.pdf กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์801 Kb197
Download this file (หน้างบ_3.pdf)หน้างบ_3.pdf กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์488 Kb164

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัด(ภาครัฐ)ทุกโรง

      กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนครู ประจำเดือนมกราคม 2560

เข้าบัญชีเงินอุดหนุนโรงเรียนและบัญชีรายบุคคล เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 เรียบร้อยแล้ว

      จึงเเจ้งเพื่อทราบ

Share

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

20 ข่าวล่าสุด

รักษาการผู้บริหาร

แนะนำ สพป.นบ.2

วารสารครูประถมนนท์ 2

ลิงค์น่าสนใจ

 

 

เว็บไซต์หน่วยงาน