Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

แผนการจัดการศึกษา

สารสนเทศ 2559

ทำเนียบสถานศึกษา 59

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

คู่มือประชาชน

E-Office สพฐ.

Tepe Online

Obec Awards

link สารสนเทศ

ห้องเรียนกีฬา

สารสนเทศเพื่อการประเมินผล

อ่านเถิดเด็กไทย

เงินครู อบจ. ประจำเดือน มกราคม2560

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloads
Download this file (1.pdf)1.pdf กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์749 Kb155
Download this file (2.pdf)2.pdf กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์734 Kb138
Download this file (3.pdf)3.pdf กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์740 Kb122
Download this file (4.pdf)4.pdf กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์700 Kb119

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกแห่งในสังกัด

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 โอนเงินครูอบจ. ประจำเดือน มกราคม 2560 เข้าบัญชีเงินอุดหนุนโรงเรียนแล้ว เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560

      จาก สพป.นนทบุรี เขต 2 

Share

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

20 ข่าวล่าสุด

รักษาการผู้บริหาร

แนะนำ สพป.นบ.2

วารสารครูประถมนนท์ 2

ลิงค์น่าสนใจ

 

 

เว็บไซต์หน่วยงาน