Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

แผนการจัดการศึกษา

สารสนเทศ 2559

ทำเนียบสถานศึกษา 59

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

คู่มือประชาชน

E-Office สพฐ.

Tepe Online

Obec Awards

link สารสนเทศ

ห้องเรียนกีฬา

สารสนเทศเพื่อการประเมินผล

อ่านเถิดเด็กไทย

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนโครงการห้องเรียนกีฬาชั้นมัธยมศึกษาปีะที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

สพฐ.ได้จัดพิมพ์โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนโครงการห้องเรียนกีฬาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยส่งโปสเตอร์ดังกล่าวให้โรงเรียนในเขตพื้นที่โรงเรียนละ 1 แผ่น เพื่อการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา พร้อมทั้งรายงานผลการประชาสัมพันธ์ส่งให้สพฐ. ผ่านระบบจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (Triple A)มิติที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.30.9 โดยแนบภาพถ่ายจุดที่ติดตั้งโปสเตอร์ลงในระบบจำนวน 1 ภาพ (เฉพาะโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) ได้ที่ http://school.curriculum51.net โดยใช้รหัส obec เป็นรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านในการเข้ารายงานผลการประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นรหัสเดียวกับที่โรงเรียนใช้รายงานจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (Triple A)   โดยโปสเตอร์จะแจ้งไว้ในช่องใส่เอกสารที่เขตพื้นที่

Share

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

20 ข่าวล่าสุด

รักษาการผู้บริหาร

แนะนำ สพป.นบ.2

วารสารครูประถมนนท์ 2

ลิงค์น่าสนใจ

 

 

เว็บไซต์หน่วยงาน