หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
    79/4 หมู่ 6 ถ.กาญจนาภิเษก ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

    (อาคารตั้งอยู่ภายในบางใหญ่ซิติ้)

     เบอร์โทรศัพท์และโทรสาร  0-2595-0530-4,  0-2595-0676 , 0-25950953       

    หน้าห้องผู้อำนวยการ                   เบอร์ภายใน  34

    ประชาสัมพันธ์                          เบอร์ภายใน  26

    กลุ่มศึกษานิทศ ติดตามประเมินผลฯ   เบอร์ภายใน  39 - 41  Fax 41

    กลุ่มอำนวยการ                         เบอร์ภายใน  28 , 30 - 32  Fax 31

    กลุ่มนโยบายและแผน                  เบอร์ภายใน  22 - 24  Fax 22 , 24

    กลุ่มบริหารงานบุคคล                   เบอร์ภายใน  18 - 20  Fax 19

    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์    เบอร์ภายใน  11 - 14 , 33  Fax 12

    กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน         เบอร์ภายใน 15 - 17  Fax  15

    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา           เบอร์ภายใน  36 - 38  Fax  38

    หน่วยตรวจสอบภายใน                 เบอร์ภายใน  35  Fax 35

    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  เบอร์ภายใน  24  Fax  24

    คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2  เบอร์  0-25950276